میز مدیریت

میز مدیریت

میز مدیریت

هنگامی که یک مجموعه ی اداری تاسیس می شود باید وسایل لازم برای

ان تهیه شود . میز مدیریت نیز برای یک شرکت و یا اداره مهم است .

زیرا مدیری که برای ان مجموعه انتخاب شده است نیاز به جایگاهی برای

نشستن و رسیدگی به امور نیاز دارد . در انتخاب میز مدیریتی باید دقت

شود زیرا قرار است در اختیار فرد مهم ان مجموعه قرار بگیرد و قرارداد های

اینده ساز ان مجموعه را عقد کند . میز مدیریت در چند سبک وجود

دارد ولی بیشتر افراد در دو سبک مدرن و کلاسیک ان را انتخاب می کنند .

برای هر کدام از این سبک ها نیز باید دکوری طراحی شود تا میز

جلوه و نمای خود را حفظ کند .

ذر حال نمایش 1–12 از 36 نتیجه