مبل تک نفره SC-2112-N1

مبل تک نفره SC-2112-N1 یک طراحی خاص دارد که می توانید از آن

در یک دکوراسیون اداری کلاسیک بهره ببرید.

خصوصیات مبل تک نفره SC-2112-N1 :

  • برای ساخت این محصول از تلفیق چوب ، چرم و رنگ استفاده می شود.
  • این محصول برای قرار دادن در بخش لابی ، پدیرش و مدیریت مناسب هست.
  • چوب این محصول راش است و با راش رومانی و اوکراینی تولید می شود.
فناوری رنگ این محصول

فناوری رنگ این محصول در داخل تصویر پولیش هست.

دریافت آفر ها فروش کد SC-2112-N1