میز مدرن خاص

میز مدرن خاص را می توانید از مجموعه سی رن با بهترین آپشن ها تهیه نمایید.

خصوصیات میز مدرن خاص :

  • این محصول در صورت وارداتی دارای سه الی 4 مدل هست.
  • ابعاد استاندارد این میز 260 سانتی متر است.
زمان تحویل

مدت زمان تحویل این میز در حالت عادی 3 الی 4 ماه اعلام می شود.

دریافت آفر ها فروش کد میز مدرن خاص