میز مدیریت مدرن MG-6

میز مدیریت مدرن MG-6 تولید شده توسط واحد آبجت سازی سی رن است.

خصوصیات میز مدیریت مدرن MG-6 :

  • شیشه ی این میز 16 میل است.
  • میز داخل تصویر 160 سانت است اما در ابعاد 180الی 190 قابل ارائه است.
  • وزن این میز 70 الی 80 کیلوگرم هست.

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

مدت زمان تحویل این محصول

مدت زمان تحویل این میز 25 روز می باشد.

دریافت آفرهای فروش کد MG-6