میز مدیریت کلاسیک CM-22

میز مدیریت کلاسیک CM-22 برای یک زمینه شغلی رسمی با دکوراسیون اداری کلاسیک می تواند بسیار خاص و مناسب یاشد.

خصوصیات میز مدیریت کلاسیک CM-22:

  • این محصول با چوب راش گرجستان می تواند خروجی عالی به همراه داشته باشد.
  • از میز CM-22 هم در دفتر کار خانگی و هم دفتر کار اداری می توان بهره برد.
  • فناوری رنگی که برای این میز مناسب است شامل پولیش و زیر پولیش می شود.
میز مدیریت کلاسیک CM-22

محصولات مبلمان اداری | میز مدیریتی لوکس

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

درباره این محصول

شما می توانید این محصول را با صفحه یک تکه یا سه تکه چرم یا چوبی سفارش دهید.

دریافت آفر ها فروش کد CM-22