میز مدیریت کلاسیک DSC-960

میز مدیریت کلاسیک DSC-960 دارای یک طراحی خاص است که می تواند برای یک بخش مدیریت بسیار مناسب باشد.

خصوصیات میز مدیریت کلاسیک DSC-960:

  • میز DSC-960 برای یک دکوراسیون اداری کلاسیک بسیار مناسب هست.
  • وزن تعیین شده برای این محصول 110 کیلوگرم است.
  • مدت زمان تحویل این میز در شعب 25 روز اعلام می شود.
میز مدیریت کلاسیک DSC-960

میز اجرایی کلاسیک | تجهیزات شرکت خاص

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

فناوری رنگ این محصول

فناوری رنگ های پولیش و زیر پولیش برای این میز گذینه مناسبی هستند.

دریافت آفر ها فروش کد DSC-960