میز مدیریت کلاسیک CM-19

میز مدیریت کلاسیک CM-19 دارای منبت و معرق کاری هایی است که باعث می شود تا گیرایی این محصول بسیار زیاد شود.

ویژگی های میز مدیریت کلاسیک CM-19 :

  • این محصول دارای پانل بلند است.
  • برای ساخت این محصول از چوب راش گرجستان بهره می برند.
  • این محصول با فناوری های رنگ پولیش ، زیر پولیش و.. قابل ارائه است.

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

درباره این محصول

ستون هایی که جلوی این محصول وجود دارند حالت طراحی رومی و یونانی به میز داده اند.

دریافت آفرهای فروش کد CM-19