میز مدیریت کلاسیک CM-30

میز مدیریت کلاسیک CM-30 یک طراحی بسیار متفاوت و خاصی دارد.

ویژگی های میز مدیریت کلاسیک CM-30 :

  • از این محصول هم در دفتر کار خانگی و هم در دفتر اداری می توان بهره برد.
  • برای ساخت این میز اغلب از چوب راش گرجستان ساتفاده می کنند.
  • این میز با فناوری رنگ پولیش و زیر پولیش یک خروجی بسیار عالی خواهد داشت.

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

درباره محصول

این محصول در ابعاد 1.80 الی 3.20 قابل ارائه است.
اما با توجه به سفارش کاربر این ابعاد قابل تغییر می باشد.

دریافت آفرهای فروش کد CM-30