میز مدیریت کلاسیک DSC-660

میز مدیریت کلاسیک DSC-660 از نمونه میز های اداری بسیار خاص و تجملاتی است.

ویژگی های میز مدیریت کلاسیک DSC-660 :

  • وزن این محصول ۱۳۰ کیلو می باشد.
  • این محصول با ابعاد ۲۶۰ سانت و ارتفاع ۸۰ قابل ارائه است.
  • سطح این میز از چرم سه تکه پوشیده شده است.

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

بازه ی زمانی تحویل این محصول

زمان تحویل میز های اداری متغیر است. اما این کد ۴۰ الی ۵۰ روز تحویل داده می شود.

دریافت آفرهای فروش کد DSC-660